เปิดระบบยืนยันสิทธิ์
23 กรกฎาคม 2561 เวลา 9.30 น.
The system will open
on 23 July 2018 - 9.30 am.