คำแนะนำสำหรับนักศึกษาใหม่
1. 
นักศึกษาสามารถขอชื่อผู้ใช้ และ รหัสผ่านได้ในช่วงเวลาที่กำหนด โดยคลิก >>ที่นี่
2. 
นักศึกษาเข้าใหม่ทุกคนจะต้องใช้ ชื่อผู้ใช้ และ รหัสผ่าน เพื่อ ล็อกอิน เข้าไป กรอกข้อมูล สจล.1 และ จะต้องปริ๊น พร้อมทั้งติดรูปสี เพื่อส่งให้เจ้าหน้าที่เพื่อใช้ รับบัตรนักศึกษา ตามช่วงเวลาที่สำนักทะเบียนฯกำหนด
3. 
ข้อมูล สจล.1 ที่นักศึกษาต้องกรอกมีรายละเอียด >>ดังนี้
4. 
นักศึกษาสามารถล็อกอินเพื่อเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านได้เอง
5. 
ชื่อผู้ใช้งาน และ รหัสผ่านนี้จะใช้สำหรับการ ลงทะเบียน เพิ่ม เปลี่ยน ถอน รายวิชา ลาพัก รักษาสถานภาพ ตลอดระยะเวลาที่นักศึกษา ศึกษาอยู่ในสถาบันฯ ดังนั้น หากเกิดความผิดพลาด และ เมื่อตรวจสอบแล้วพบว่าไม่ได้มาจากความผิดพลาดของระบบ จะถือว่าเป็นความผิดพลาดอันเกิดจากการกระทำของนักศึกษาเอง
คำเตือน !!!  
เนื่องจากชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านมีความสำคัญกับนักศึกษา ดังนั้น นักศึกษาควรเก็บ รักษาไว้เป็นความลับ เพื่อผลประโยชน์ของนักศึกษาเอง และควรเปลี่ยนชื่อผู้ใช้งานหรือรหัสผ่านทุก ๆ 3-6 เดือน!!!!