เปิดระบบยืนยันสิทธิ์
10 กรกฎาคม 2560 - 13 กรกฎาคม 2560
The system will open
from July 10th, 2017 - July 13rd, 2017.