วันที่ 23 กรกฎาคม 2567 เวลา น. 
 
 
 ข้อมูลสถิติการให้บริการ   ดาวน์โหลด 
  สถิติการให้บริการการขอรับใบปริญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ 2566  
  สถิติการให้บริการการขอตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา (ผู้สำเร็จการศึกษาจาก สจล.) ประจำปีงบประมาณ 2566  
  สถิติร้อยละการขอเอกสารทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แบบ E-Service  
  สถิติร้อยละการขอเอกสารทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แบบ Walk-in   
  สถิติการให้บริการการขอรับใบปริญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ 2567  
  สถิติการให้บริการการขอตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา (ผู้สำเร็จการศึกษาจาก สจล.) ประจำปีงบประมาณ 2567  
  สถิติร้อยละการขอเอกสารทางการศึกษา ปี พ.ศ. 2567 แบบ Walk-in  
  สถิติร้อยละการขอเอกสารทางการศึกษา ปี พ.ศ. 2567 แบบ E-Service  
  สถิติร้อยละการขอเอกสารทางการศึกษา เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2566 แบบ Walk-in  
  สถิติร้อยละการขอเอกสารทางการศึกษา เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2566 แบบ E-Service  
  สถิติร้อยละการขอเอกสารทางการศึกษา ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา เดือนกันยายน 2566   
  สถิติร้อยละการขอเอกสารทางการศึกษา ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา เดือนสิงหาคม 2566   
  สถิติร้อยละการขอเอกสารทางการศึกษา ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา เดือนกรกฎาคม 2566   
  สถิติร้อยละการขอเอกสารทางการศึกษา ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา เดือนมิถุนายน 2566   
  สถิติร้อยละการขอเอกสารทางการศึกษา ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา เดือนพฤษภาคม 2566   
  สถิติร้อยละการขอเอกสารทางการศึกษา ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา เดือนเมษายน 2566   
  สถิติร้อยละการขอเอกสารทางการศึกษา ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา เดือนมีนาคม 2566   
  สถิติร้อยละการขอเอกสารทางการศึกษา ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา เดือนกุมภาพันธ์ 2566   
  สถิติร้อยละการขอเอกสารทางการศึกษา ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา เดือน มกราคม 2566   
  สถิติร้อยละการขอเอกสารทางการศึกษา ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา เดือนธันวาคม 2565   
  สถิติร้อยละการขอเอกสารทางการศึกษา ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา เดือนพฤศจิกายน 2565   
  สถิติร้อยละการขอเอกสารทางการศึกษา ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา เดือนตุลาคม 2565   
  สถิติการขอเอกสารทางการศึกษา สำนักทะเบียนและประมวลผล ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566   
  สถิติการให้บริการการขอตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา (ผู้สำเร็จการศึกษาจาก สจล.) ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา สำ...   
  สถิติการให้บริการ การขอรับใบปริญญาบัตร ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา สำนักทะเบียนและประมวลผล ประจำปีงบประ...   
  สถิติการให้บริการการขอตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา (ผู้สำเร็จการศึกษาจาก สจล.) ประจำปีงบประมาณ 2566   
  สถิติการขอเอกสารทางการศึกษา สำนักทะเบียนและประมวลผล ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566   
  สถิติการขอเอกสารทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565    
  สถิติการให้บริการขอตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา (ผู้สำ เร็จการศึกษาจาก สจล.) ประจำปีการศึกษา 2565   
  สถิติการขอรับใบปริญญาบัตร และเข็มวิทยฐานะ ประจำปีงบประมาณ 2565   
 
   
    ติดต่อสอบถาม : คลิกที่นี่ 
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ชั้น 2 อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1
แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง
กรุงเทพฯ 10520

King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang.
All Rights Reserved.
ผู้ดูแลระบบ: registrarkmitl.ac.th

ผู้พัฒนา | ความต้องการของระบบ | แผนผังเว็บไซต์ | Google | #3