วันที่ 28 พฤษภาคม 2565 เวลา น. 
 
 
 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ   ดาวน์โหลด 
  ความพึงพอใจที่มีต่อระบบการรับรายงานตัว Online สำนักทะเบียนและประมวลผล (ปีการศึกษา 2564)   
  ผลประเมินคุณภาพการให้บริการของสำนักทะเบียนและประมวลผล ประจำปี 2564    
  รายงานผลความพึงพอใจที่มีต่อระบบการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี (TCAS รอบ 1) ผ่านช่องทาง Online ประจำปีการศึ...   
  รายงานผลความพึงพอใจต่อการรับบริการสำนักทะเบียนและประมวลผล (ผ่านเคาน์เตอร์บริการ) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565   
  รายงานผลความพึงพอใจต่อการรับบริการสำนักทะเบียนและประมวลผล (ผ่านเคาน์เตอร์บริการ) ประจำเดือน มกราคม 2565   
  รายงานผลความพึงพอใจต่อการรับบริการสำนักทะเบียนและประมวลผล (ผ่านเคาน์เตอร์บริการ) ประจำเดือน มีนาคม 2565    
 
   
    ติดต่อสอบถาม : คลิกที่นี่ 
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ชั้น 2 อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1
แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง
กรุงเทพฯ 10520

King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang.
All Rights Reserved.
ผู้ดูแลระบบ: registrarkmitl.ac.th

ผู้พัฒนา | ความต้องการของระบบ | แผนผังเว็บไซต์ | Google | #3