จำนวนผู้อ่าน 12948 คน   และมีผู้ตอบ 6 คน   วันที่ตั้งกระทู้: 2014-02-16 เวลา: 17:37:28 
 ประกาศ- การกู้ยืมเงิน กยศ. ประจำปีการศึกษา 2557 
  กำหนดการและขั้นตอนการกู้ยืมเงิน กยศ. ปีการศึกษา 2557 http://www.reg.kmitl.ac.th/studentloan/docs/265_2014-02-16_17-42-22.pdf แบบเอกสารที่ใช้ของกู้ยืมเงิน กยศ. : ดาวน์โหลด 1. แบบ กยศ.สจล.1 http://www.reg.kmitl.ac.th/studentloan/docs/259_2014-02-16_16-21-13.pdf 2. แบบ กยศ.สจล.2 http://www.reg.kmitl.ac.th/studentloan/docs/260_2014-02-16_16-21-37.pdf 3. แบบ กยศ.102 http://www.reg.kmitl.ac.th/studentloan/docs/262_2014-02-16_16-33-52.pdf 4. แบบ กยศ.103 http://www.reg.kmitl.ac.th/studentloan/docs/261_2014-02-16_17-08-57.pdf 5. แผนผังบ้านที่อยู่อาศัยของบิดา มารดาของผู้กู้ยืม http://www.reg.kmitl.ac.th/studentloan/docs/263_2014-02-16_16-35-12.pdf 6. แบบติดรูปถ่ายบ้านที่อยู่อาศัยของบิดา มารดาของผู้กู้ยืม http://www.reg.kmitl.ac.th/studentloan/docs/264_2014-02-16_16-36-07.pdf สำหรับแบบ กยศ.101 คำขอกู้ยืมเงิน กยศ. ผู้กู้ยืมรายเก่า กยศ.สจล. ให้กรอกข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศนักศึกษา-ทุนกู้ยืม-กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนแล้วดาวน์โหลด พิมพ์แบบ กยศ.101 จำนวน 4 หน้า ออกมาประกอบเอกสารที่แจ้งไว้ใน แบบ กยศ.สจล.1 ยื่นตรวจสอบคุณสมบัติผู้กู้ยืมเงิน ตามวัน เวลาที่จองคิวสัมภาษณ์ ณ งานทุนการศึกษา สำนักทะเบียนและประมวลผล ระหว่างวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557 ถึงวันที่ 28 มีนาคม 2557 ผู้กู้ยืมรายเก่าที่เปลี่ยนสถานศึกษา ให้กรอกข้อมูลขอกู้ยืมผ่านระบบ www.studentloan.or.th และ www.reg.kmitl.ac.th/studentloan ให้ดำเนินการตามขั้นตอน http://www.reg.kmitl.ac.th/studentloan/docs/265_2014-02-16_17-42-22.pdf
       161.246.xxx.xxx ผู้ตั้งกระทู้ :  กยศ.สจล. 
 คำตอบที่ 1   วันที่ตอบ: 2014-03-03 เวลา: 15:51:24 
  กำหนดการและขั้นตอนการกู้ยืม กยศ. ปีการศึกษา 2557 ใหม่ http://www.reg.kmitl.ac.th/studentloan/docs/265_2014-03-03_15-56-20.pdf
      161.246.xxx.xxx  ผู้ตอบกระทู้ :  กยศ.สจล. 
      คำตอบที่ 2   วันที่ตอบ: 2014-05-03 เวลา: 22:30:41 
  ยื่นคำขอ และรับใบนัด ต้องทำยังไงค่ะ นักศึกษาใหม่57
      1.47.xxx.xxx  ผู้ตอบกระทู้ :   
      คำตอบที่ 3   วันที่ตอบ: 2014-05-04 เวลา: 13:27:04 
  ที่บอกว่าให้ \\\" กรอกข้อมูลขอกู้ยืมผ่านระบบ \\\" www.reg.kmitl.ac.th/studentloan อยู่ตรงไหนเหรอคะที่ให้ดำเนินการภายในวันที่ 1 เม.ย.- 31 พ.ค.2557 อ่ะคะ หรือว่าให้กรอกแค่ข้อมูลในเอกสารที่ให้ดาวน์โหลด แล้วส่ง ไม่มี \\\" กรอกข้อมูลขอกู้ยืมผ่านระบบ \\\" www.reg.kmitl.ac.th/studentloan
      49.49.xxx.xxx  ผู้ตอบกระทู้ :      kuttarin_10106_35522@hotmail.com
      คำตอบที่ 4   วันที่ตอบ: 2014-05-26 เวลา: 11:33:25 
  ปี 1 เข้าใหม่ให้ใช้รหัส 8 ตัว ใช้ปี 57ตามด้วยรหัสคณะ/วิทยาลัย และศูนย์อีก4ตัว -[เมื่อรหัสจริงออกแล้วค่อยเข้าไปแก้ไขใหม่ช่วงกลางเดือนกรกฎาคม ]- รหัสคณะ 01วิศว 02 สถาปัตย์ 03ครุ 04เกษตร 05วิทยา 07สารสนเทศ 08อุตสาหกรรมเกษตร 09นานาชาติ 10บริหารและจัดการ 11นาโน 12นวัตกรรม ตัวอย่างอยู่คณะวิศว ให้ใช้รหัส 57010000
      161.246.xxx.xxx  ผู้ตอบกระทู้ :   
      คำตอบที่ 5   วันที่ตอบ: 2014-07-11 เวลา: 14:50:27 
  คือตอนนี้เริ่มลงทะเบียนได้รึยังครับ
      171.4.xxx.xxx  ผู้ตอบกระทู้ :   
      คำตอบที่ 6   วันที่ตอบ: 2014-08-04 เวลา: 14:47:42 
  ทำไมกรอกชื่อโรงเรียนไม่ผ่านค่ะ
      1.179.xxx.xxx  ผู้ตอบกระทู้ :