ติดต่อสำนักทะเบียนฯ โทร :คลิก  โทรสาร : 02-329-8204
  ชั้น 2 อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1
แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520
ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ registrakmitl.ac.th
King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang.
All Rights Reserved.
ผู้พัฒนา | ล็อกอินระบบ | แผนผังเว็บไซต์ | Google