วันที่ประกาศ: 2021-05-18 เวลา: 16:46:14 
 ประกาศรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรวิชาโท ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 
   ++ คณะบริหารธุรกิจ ++

หลักสูตรวิชาโท สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการระดับโลก  (Global Entrepreneurship)

https://drive.google.com/file/d/1DYVJDXtDEsmqZdyeFpXfQXa6pzw8jM90/view?usp=sharing++ คณะศิลปศาสตร์ ++

หลักสูตรวิชาโท ภาษาจีนเพื่อเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (Chinese for the Industrial Technology)

https://drive.google.com/file/d/1nTIDhkTPOPl8O1VMWWWXuRzKtPqMQEMW/view?usp=sharing++ คณะอุตสาหกรรมอาหาร ++

หลักสูตรวิชาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีการบริการอาหารและการจัดการ (FoodService Technology and Management)

https://drive.google.com/file/d/1Gb1Xq8r-fV3isCEPxiGcC9YxAyAG6slL/view?usp=sharing++ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ++

หลักสูตรวิชาโท สาขาวิชาปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้เชิงลึก (Artificial Intelligence and Deep Learning)

https://drive.google.com/file/d/1twywbv7ox1absjkRFk4kC9oQwzHJsBzM/view?usp=sharing++ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ++

หลักสูตรวิชาโท สาขาวิศวกรรมฟาร์มอัจฉริยะ (Smart farm engineering)

https://drive.google.com/file/d/1vhifG2_34wkyPCD_nnK4eeQg8bAjBw5K/view?usp=sharing

หลักสูตรวิชาโท สาขาวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์  (Artificial Intelligence Engineering)

https://drive.google.com/file/d/1vJyHIvlfJDsfBwKUK7X6WOSRdpsU-LbV/view?usp=sharing

หลักสูตรวิชาโท สาขาการเป็นผู้ประกอบการทางวิศวกรรม (Engineering Entrepreneurship Program)

https://drive.google.com/file/d/1MhscF_SYnM9TIRt2NQKCk5upCovGJ-t4/view?usp=sharing

หลักสูตรวิชาโท สาขาวิศวกรรมระบบไฮโอทีและระบบอัจฉริยะ (IoT System Engineering and Smart System)

https://drive.google.com/file/d/1R6Z1w2NUPBnvZUqhVZLT5Ko4DPOOCmwX/view?usp=sharing++ คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ ++

   
     - รอประกาศเร็วๆ นี้ -

 
ผู้ประกาศ :